Tecnologia

Programa en 2 Fases que perseguix facilitar la incorporació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les pimes per a millorar la seua competitivitat.

1a Fase. Diagnòstic de situació desenrotllat per assessors tecnològics de Cambra Orihuela per a avaluar el nivell de l’empresa basant-se en tres paràmetres: ferramentes de productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital

2a Fase. Desenrotllament. Després de l’anàlisi de situació proveïdors externs a Cambra Orihuela duen a terme la implantació de les solucions tecnològiques en l’empresa.

¿Eres autònom o pequeña/mediana empresa?

¿Estàs al dia amb la Seguretat Social i amb les teues obligacions tributàries?

¿Complixes la normativa d’ajudes de mínims prevista en el Reglament (CE) 1998/2006?

¿Estàs dau d’alta en el cens del IAE, secció 1?

¿No estes incurs en cap de les prohibicions referides en l’art.13 de la Llei 38/2003?

PERFECTE. ESTE ÉS EL TEU PROGRAMA!

Tan sols has de presentar la teua sol·licitud en Cambra Orihuela o en seu electrònica si tens certificat digital de l’aplicació Autofirma.

Això sí, hauràs de presentar:

  • Imprés de sol·licitud. El firmant ha de ser representant legal de l’empresa. ANNEX IIIA
  • Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
  • Certificat de la Seguretat Social d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
  • Declaració jurada de que assumixes les condicions de participació. ANNEX IIIB
  • Si eres persona física hauràs d’aportar una còpia compulsada del DNI del sol·licitant
  • Si eres persona jurídica hauràs de presentar DNI del firmant de la sol·licitud amb poders suficients, un poder de representació de qui firma la sol·licitud i la Targeta d’Identificació Fiscal

Documentació per a la Convocatòria

L’avaluació i admissió de les sol·licituds es realitzarà per orde de registre en Cambra Orihuela

Les sol·licituds admeses es comunicaran per escrit.

Termini d’acceptació de sol·licituds:

Convocatòria en el BOP

1ª Fase. Diagnòstic. Sense cost per a l’empresa

2a Fase. Fins al 50% subvencionable

Llistat de sol·licituds

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
X
Skip to toolbar