EXPANDE DIGITAL

Xpande Digital és un programa en dos fases a través d’assessorament personalitzat per a dissenyar un Pla d’Acció de Màrqueting Digital (posicionament online) en un mercat exterior concret.

1a Fase. Assessorament
2a Fase. Ajudes per al desenrotllament del Pla de Màrqueting Digital

¿Eres autònom o pequeña/mediana empresa?
¿Estàs al dia amb la Seguretat Social i amb les teues obligacions tributàries? Complixes la normativa d’ajudes de mínims prevista en el Reglament (CE) 1998/2006?
¿Estàs dau d’alta en el cens del IAE, secció 1?
¿No estàs incurs en cap de les prohibicions referides en l’art.13 de la Llei 38/2003?
¿Tens una web operativa? Tens un producte o servici seleccionat?
¿Tens decidit un mercat objectiu per a posicionar el producte o servici seleccionat?
PERFECTE. ESTE ÉS EL TEU PROGRAMA!

Tan sols has de presentar la teua sol·licitud en Cambra Orihuela o en seu electrònica si tens certificat digital de l’aplicació Autofirma.

Això sí, hauràs de presentar:

Imprés de sol·licitud. El firmant ha de ser representant legal de l’empresa. ANNEX IIIA
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
Certificat de la Seguretat Social d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
Declaració jurada de que assumixes les condicions de participació. ANNEX IIIB
Si eres persona física hauràs d’aportar una còpia compulsada del DNI del sol·licitant
Si eres persona jurídica hauràs de presentar DNI del firmant de la sol·licitud amb poders suficients, un poder de representació de qui firma la sol·licitud i la Targeta d’Identificació Fiscal

Documentació per a la Convocatòria

L’avaluació i admissió de les sol·licituds es realitzarà per orde de registre en Cambra Orihuela.
Les sol·licituds admeses es comunicaran per escrit.
Termini d’acceptació de sol·licituds:

Convocatòria en el BOP

XPANDE DIGITAL està cofinançat pel Fons de Desenrotllament Regional (FEDER)

XPANDE DIGITAL està cofinançat pel Fons de Desenrotllament Regional (FEDER) 1a Fase. Asesoramiento. Asesoramiento per a Pla d’Internacionalització. No suposa cap cost per al beneficiari ja que el finançament va a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (50%) i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i Cambra Paleja (50%) 2a Fase. Ajudes.

La quantitat màxima que correspon a cada empresa és de 4.000 EUR (IVA no inclòs)
Una vegada que es justifiquen els gastos dins del termini i la forma escaient l’empresa rebrà el 50% de l’import aportat per FEDER. És a dir, l’ajuda suposarà un màxim de 2.000 EUR.

Sol·licituds admeses

CÁMARA DE COMERCIO ORIHUELA

Si estàs interessat a rebre qualsevol tipus d’informació, posa’t en contacte amb nosaltres.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
X
Skip to toolbar