INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Objecte del procediment

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen memòria tècnica de disseny.

Qui pot sol·licitar-ho?

El titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Quan sol·licitar-ho?

Es podrà sol·licitar en finalitzar la instal·lació ja que la documentació de posada en servei es dóna en el moment.

¿On dirigir-se?

CAMARA OFICIAL DE COMERÇ D’ORIOLA.

Av. de la Vega, 22. Entl. 03300 – Oriola (Alacant).

¿Quina documentació s'ha de presentar?

  1. Imprès de sol·licitud. 

  2. ocumentació identificativa del titular i, si escau, del seu representant legal (fotocòpia del DNI-NIF, estatuts, …).

  3. Memòria tècnica de disseny.

  4. Certificat d’instal·lació emès per instal·lador autoritzat:

  5. Autorització per a retirar els certificats d’instal·lació.

  6. Autorització del titular de la instal·lació a l’agent d’intermediació, en aquest cas a la Càmera Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola, per a tramitar telemàticament l’alta de la instal·lació.

  7. Autorització de l’empresa instal·ladora a l’agent d’intermediació, en aquest cas a la Càmera Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola, per a tramitar telemàticament l’alta de la instal·lació.

  8. Autorització de l’instal·lador a l’agent d’intermediació, en aquest cas a la Càmera Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola, per a tramitar telemàticament l’alta de la instal·lació.

Nota, per a tramitar el segellat de butlletins a través de la Càmera Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola, l’instal·lador haurà de disposar del Codi d’Accés Telemàtic proporcionat pel Servei Territorial d’Indústria.
Cámara de Comercio de Orihuela
Cámara de Comercio de Orihuela
Cámara de Comercio de Orihuela

CÁMARA DE COMERCIO ORIHUELA

Si estàs interessat a rebre qualsevol tipus d’informació, posa’t en contacte amb nosaltres.

X