La Cambra de comerç, Indústria i Serveis d’Oriola amb el propòsit de donar una major transparència i posar en coneixement del *empresariado i de la societat en general el seu funcionament i estructura organitzativa, posa a la disposició dels ciutadans, a través d’aquest portal, tota la informació rellevant d’aquesta institució, donant així compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Informe de govern corporatiu any 2016
Comptes anuals abreujats de 2016

Normativa estatal

·         Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
·         Reial decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.

Normativa autonòmica

·         Llei 3/2015, , de 2 d’abril de la Generalitat, de Càmeres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
·         Decret 158/2001, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de les Càmeres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. Aquest reglament es manté en vigor excepte en el que es refereix al recurs *cameral permanent, quan no s’opose a la Llei 3/2015 i fins a tant es dicten les normes reglamentàries que ho substituïsquen.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
X