1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela

Programa Integral de Qualificació i Ocupació - PICE

¿Què és? Es tracta d’un programa destinat a reduir la desocupació juvenil, fomentant la contractació i l’estabilitat en les ocupacions. T’INTERESSA? 

¿Per a qui? Si tens entre 16 i 29 anys, estes en situació de desocupació i ja t’has inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil este és EL TEU PROGRAMA

¿Cómo? Hi ha dos formes de participar: 

 1. Si no estàs inscrit en Garantia Juvenil
 2. Si ja estàs inscrit en Garantia Juvenil

Veure més

JÓVENS

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa individualitzat que et guiarà i acompanyarà al llarg d’un itinerari formatiu que hem preparat per a tu, i l’objectiu últim del qual és la teua inserció en el mercat de treball o l’autoocupació. Està dissenyat a la teua mesura, tenint en compte les demandes de les empreses. Partint del teu grau de capacitació, millorem la teua qualificació, amb l’objectiu que accedisques al món laboral.

Participa en el PICE i obtindràs:

 • Una millora del teu perfil professional i les teues oportunitats d’inserció laboral.
 • Una formació amb qualificació Oficial. Una formació personalitzada. A la mesura de la teua experiència i les teues necessitats.
 • Una xarxa més àmplia de contactes i coneixement.
 • La possibilitat de viatjar a l’estranger, on podràs viure una experiència de formació, experiència laboral i millorar els teus portunidades personals i professionals.
 • Una millora en la teua carrera professional i el teu CV, podent aportar majors competències i experiència en el món laboral.
 1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela
 1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela

Requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.

 • També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració escrita de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil

¿Què he de fer per a inscriure'm en el PICE?

Si no eres beneficiari de la Garantia Juvenil: Acudix a la Cambra de Comerç d’Orihuela amb el teu DNI en vigor.

T’aconsellem que portes el teu CV imprés, t’ajudarà en la teua inscripció. Pregunta pel nostre Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) , i allí et derivaran a la persona encarregada de la teua inscripció gratuïta en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Sol·licitarem el teu certificat digital, per la qual cosa et demanarem que ens facilites una sèrie de dades.

Necessitaràs tindre disponible un correu electrònic. T’inscriuràs en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb el personal de Cambres que t’anirà ajudant en tot el procés.

Et donarem un pendrive amb el certificat, que podràs utilitzar en les teues futures gestions. I, finalment, t’inscriurem en el PICE!!

 1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela
 1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela

EMPRESES

¿Com poden participar les empreses?

Col·laborant en l’elaboració de l’anàlisi de necessitats. Participant en accions d’acompanyament que ajuden a acostar als jóvens el mercat laboral.

Oferint pràctiques no laborals. Amb la inserció de los/las jóvens del PICE, incorporant-los a la seua plantilla.

Impartint formació específica en vetes de mercat o contribuint amb professionals especialitzats

¿Quines avantatges obtenen les empreses?

 • Contractació de personal qualificat.
 • Participació en la selecció i formació dels jóvens.
 • Adaptació de la formació a la demanda real de l’empresa.
 • Accés a incentius per la contractació. Estalvi en els processos de selecció.
 • Reducció en la quota de la Seguretat Social. Recepció del segell d’empresa compromesa.

Avantatges per a les empreses

 • Contratación de personal cualificado.Participación en la selección y formación de los jóvenes.Adaptación de la formación a la demanda real de la empresa.Acceso a incentivos por la contratación.

  Ahorro en los procesos de selección.

  Reducción en la cuota de la Seguridad Social.

  Recepción del sello de empresa comprometida.

 1. Cámara de Comercio de Orihuela
 2. Cámara de Comercio de Orihuela

CÁMARA DE COMERCIO ORIHUELA

If you are interested in receiving any type of information, please contact us.

X