XPANDE

Es tracta d’un programa en 2 fases amb assessorament personalitzat per a dissenyar un Pla d’Internacionalització.

1a Fase. Disseny i articulació del Pla d’Internacionalització destinat a seleccionar el mercat i els mitjans per a accedir a ell.

2a Fase. Ajudes per al desenrotllament del Pla dissenyat.

¿Eres autònom o pequeña/mediana empresa?

¿Estàs al dia amb la Seguretat Social i amb les teues obligacions tributàries?

¿Complixes la normativa d’ajudes de mínims prevista en el Reglament (CE) 1998/2006?

¿Estàs dau d’alta en el cens del IAE, secció 1?

¿No estàs incurs en cap de les prohibicions referides en l’art.13 de la Llei 38/2003?

PERFECTE. ESTE ÉS EL TEU PROGRAMA!

Tan sols has de presentar la teua sol·licitud en Cambra Orihuela o en seu electrònica si tens certificat digital de l’aplicació Autofirma.

Això sí, hauràs de presentar:

Imprés de sol·licitud. El firmant ha de ser representant legal de l’empresa. ANNEX IIIA
Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
Certificat de la Seguretat Social d’estar al dia en les teues obligacions (fent menció de la Llei de Subvencions)
Declaració jurada de que assumixes les condicions de participació. ANNEX IIIB
Si eres persona física hauràs d’aportar una còpia compulsada del DNI del sol·licitant
Si eres persona jurídica hauràs de presentar DNI del firmant de la sol·licitud amb poders suficients, un poder de representació de qui firma la sol·licitud i la Targeta d’Identificació Fiscal

Documentació per a la Convocatòria

L’avaluació i admissió de les sol·licituds es realitzarà per orde de registre en Cambra Orihuela.

Les sol·licituds admeses es comunicaran per escrit.

Termini d’acceptació de sol·licituds:

Convocatòria en el BOP

XPANDE està cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER)

1a Fase. Assessorament per a Pla d’Internacionalització. No suposa cap cost per al beneficiari ja que el finançament va a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (50%) i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i Cambra Espanya (50%)

2a Fase. Ajudes. La quantitat màxima que correspon a cada empresa és de 9.000 EUR (IVA no inclòs)

Una vegada que es justifiquen els gastos dins del termini i la forma escaient l’empresa rebrà el 50% de l’import aportat per FEDER. És a dir, l’ajuda suposarà un màxim de 4.500 EUR.

Sol·licituds admeses

L’objectiu general de XPANDE es fomentar i potenciar la iniciació en internacionalització de la Pime, a través d’un asesoramiento personalizado a les necessitats i característiques de l’empresa, recolzant-la en el diseño i desenrotllament d’un pla d’internacionalización sostenible en el temps en un mercat exterior concret, a través d’un conjunt de suports i servicis, organitzats en uns quants mòduls de 37 hores presencials en sessions de consultoria individualitzada:

Mòdul 1: Les eleccions inicials: Productes, clients i mercats (9 hores)
Mòdul 2: L’entrada al mercat (10 hores)
Mòdul 3: El pla de màrqueting (10 hores)
Mòdul 4: El pla de negoci (8 hores)

CÁMARA DE COMERCIO ORIHUELA

Si estàs interessat a rebre qualsevol tipus d’informació, posa’t en contacte amb nosaltres.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
X
Skip to toolbar